Кредитти төлөө - «Салым Финанс» МФК

Кредитти төлөп кутулуу үчүн реквизиттер

Бардык облустар
Бишкек
Чуй
Талас
Ысык-көл
Ош
Жалал-Абад
Нарын
Баткен

Бишкек

Алуучунун банкы:

ГОПУ ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан», г.Бишкек,ул.Тоголок Молдо,54а

Алыш-Бериш эсеби:
1030120000555760
БИК:
103001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Демир Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1180000021582003 / KGS 1180000021581902
БИК:
118001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Филиал Берекет ОАО "Дос-Кредобанк"

Алыш-Бериш эсеби:
1212000200254197
БИК:
121008
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ОАО «Капитал Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
1150000009257631
БИК:
115001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «КИКБ»

Алыш-Бериш эсеби:
KGS 1280016053559672 / USD 1280016053559773
БИК:
128001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Центральный филиал ОАО "Оптима Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
1091805911730162
БИК:
109018
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Банк Азии»

Алыш-Бериш эсеби:
1116001200536337
БИК:
111001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО Банк «Бай-Тушум»

Алыш-Бериш эсеби:
KGS 1371010001200516 / USD 1371010001200617
БИК:
137001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Чүй облусу

Алуучунун банкы:

Кантский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201324
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Беловодский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000238508
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кара-Балтинский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Токмокский ФОАО «Керемет Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
1360370001316460
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Сокулук" ЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000238306
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кеминский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000217185
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Талас облусу

Алуучунун банкы:

Кызыл-Адырский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000255177
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Таласский ФОАО "Капитал БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1150000025938803
БИК:
115008
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Ысык-Көл облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Кызыл-Суу" ЗАО «Банк Азии»

Алыш-Бериш эсеби:
1117601200064938
БИК:
111009
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Караколский филиал ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201425
БИК:
113004
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Каракольский ФОАО «Компаньон» (Тюп)

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000205869
БИК:
113004
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Банк Компаньон» (Боконбаево)

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000216276
БИК:
113005
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Балыкчынский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Ош облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса Ноокат ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000203243
БИК:
113006
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кара-Кулжинский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберкасса №049-32-34 ФОАО «Керемет Банк-Ош»(Узген)

Алыш-Бериш эсеби:
1360244178832450
БИК:
136024
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (КОД кредита и ФИО заемщика -обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

"ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН-КАРАСУУ "ОАО ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН"

Алыш-Бериш эсеби:
1251020000214571 (сом) 1251020100036665 (дол)
БИК:
125010
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Гульча" ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000211933
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Ошский ФОАО "Керемет Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1360248408833611 / KGS 1360244178833561
БИК:
136024
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Жалал-Абад облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Базар-Курган" ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000239821
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Джалал-Абадский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000210822
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Токтогульский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000254369
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кочкор-Атинский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000251642
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Нарын облусу

Алуучунун банкы:

Кочкорский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201526
БИК:
113015
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Ат-Башынский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000251339
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Нарынский ФОАО "Керемет Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1360038403377913 / KGS 1360034173346642
БИК:
136003
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Баткен облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Кызыл-Кия” ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000209105
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Бишкек

Алуучунун банкы:

ГОПУ ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан», г.Бишкек,ул.Тоголок Молдо,54а

Алыш-Бериш эсеби:
1030120000555760
БИК:
103001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Демир Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1180000021582003 / KGS 1180000021581902
БИК:
118001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Филиал Берекет ОАО "Дос-Кредобанк"

Алыш-Бериш эсеби:
1212000200254197
БИК:
121008
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ОАО «Капитал Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
1150000009257631
БИК:
115001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «КИКБ»

Алыш-Бериш эсеби:
KGS 1280016053559672 / USD 1280016053559773
БИК:
128001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Центральный филиал ОАО "Оптима Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
1091805911730162
БИК:
109018
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Банк Азии»

Алыш-Бериш эсеби:
1116001200536337
БИК:
111001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО Банк «Бай-Тушум»

Алыш-Бериш эсеби:
KGS 1371010001200516 / USD 1371010001200617
БИК:
137001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Чүй облусу

Алуучунун банкы:

Кантский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201324
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Беловодский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000238508
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кара-Балтинский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Токмокский ФОАО «Керемет Банк»

Алыш-Бериш эсеби:
1360370001316460
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Сокулук" ЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000238306
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кеминский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000217185
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Талас облусу

Алуучунун банкы:

Кызыл-Адырский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000255177
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Таласский ФОАО "Капитал БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1150000025938803
БИК:
115008
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Ысык-Көл облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Кызыл-Суу" ЗАО «Банк Азии»

Алыш-Бериш эсеби:
1117601200064938
БИК:
111009
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Караколский филиал ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201425
БИК:
113004
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Каракольский ФОАО «Компаньон» (Тюп)

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000205869
БИК:
113004
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

ЗАО «Банк Компаньон» (Боконбаево)

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000216276
БИК:
113005
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Балыкчынский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Ош облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса Ноокат ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000203243
БИК:
113006
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кара-Кулжинский ФОАО "БАКАЙ БАНК"

Алыш-Бериш эсеби:
1240020000577962
БИК:
124012
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберкасса №049-32-34 ФОАО «Керемет Банк-Ош»(Узген)

Алыш-Бериш эсеби:
1360244178832450
БИК:
136024
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (КОД кредита и ФИО заемщика -обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

"ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН-КАРАСУУ "ОАО ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН"

Алыш-Бериш эсеби:
1251020000214571 (сом) 1251020100036665 (дол)
БИК:
125010
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Гульча" ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000211933
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Ошский ФОАО "Керемет Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1360248408833611 / KGS 1360244178833561
БИК:
136024
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Жалал-Абад облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Базар-Курган" ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000239821
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Джалал-Абадский ФЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000210822
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Токтогульский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000254369
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Кочкор-Атинский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000251642
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Нарын облусу

Алуучунун банкы:

Кочкорский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000201526
БИК:
113015
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Ат-Башынский ФЗАО «Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000251339
БИК:
113001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика
Алуучунун банкы:

Нарынский ФОАО "Керемет Банк"

Алыш-Бериш эсеби:
USD 1360038403377913 / KGS 1360034173346642
БИК:
136003
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика

Баткен облусу

Алуучунун банкы:

Сберегательная касса "Кызыл-Кия” ЗАО «Банк Компаньон»

Алыш-Бериш эсеби:
1130020000209105
БИК:
136001
Алуучу:
ОАО МФК «Салым Финанс»
Максаты:
Погашение кредита (Код кредита и ФИО заемщика — обязательно)
Милдеттүү:
Ф.И.О. заемщика