Строй кредит - «Салым Финанс» МФК
load img

Төмөнкүлөр үчүн кредиттер:

load img

Үйдүн курулушу

load img

Кошумча курулуштар

Кредиттин шарттары

 • Кредиттин суммасы: 10 миң. сомдон / $ АКШ эквиваленти менен;
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 10 жылга чейин;
 • Кредит алып жаткан кардардын жаш курагы: 20 жаштан 75 жашка чейин;
 • Пайыздык чендер: сом менен 24.9%дан жогору/ АКШ доллар менен 13.9%дан жогору;
 • НсП эске алуу менен натыйжалуу пайыздык чен: сом — 29.03%дан жогору; АКШ доллар — 15.58%дан жогору;
 • Комиссия: кредиттин суммасынан сом - 1% / АКШ доллар - 1.5%;
 • Күрөөсүз, кепилдик менен 700 000 сомго чейин/доллар АКШ эквиваленти менен;
 • Ийкемдүү график түзүү мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эскертүүсүз жана комиссиясыз мөөнөтүнөн мурда төлөп кутулуу!

Кредитти эсептөө

Кредиттин суммасы

Валюта

[[ selectedCurrency.name ]]

Кредиттин мөөнөтү

Ай
[[ error_msg ]]
[[ error_msg_month ]]
Бул эсептөө алдын-ала, так эсептөө үчүн, адиске кайрылыңыз.
Бардыгы

Кредиттин суммасы

[[ sum ]]

Ай сайынкы салымдар

[[ monthly_pay ]]

Кредиттин мөөнөтү

[[ month ]] ай
Толук маалыматты көрсөтүү

Жалпы киреше

 • Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат
  Карыз алуучудан зарыл документтер:
  Жалданма жумушчу үчүн Жеке ишкер үчүн Айылдык тургун үчүн
  • Паспорт, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Акыркы 6 айга, иш стажысы көргөзүлгөн эмгек акы тууралуу маалымкат;
  • Нике тууралуу күбөлүк (эгер никеси бар болгон учурда).
  • Паспорт, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Бинеске тиешелүү документтер (эгер бар болсо) – патент, жеке ишкердикти каттоо жөнүндө күбөлүк, лицензия, соода жайларына, өндүрүш аянттарына же ижара келишимдерине укук белгилөөчү документтер, бизнес боюнча жазуулар жана башка документтер;
  • Нике тууралуу күбөлүк (эгер никеси бар болгон учурда).
  • Паспорт, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Айыл өкмөтүнөн ири мүйүздүү малдардын жана майда жандыктардын, жер аянттарынын бар экендиги жөнүндө маалым кат;
  • Нике тууралуу күбөлүк (эгер никеси бар болгон учурда).

  * маалымкаттар бир ай иичнде жарактуу
   
  Кыймылсыз мүлктүн күрөөсү боюнча зарыл документтер:
  • Укукту аныктоочу документ (сатып алуу-сатуу, белекке берүү келишими, башка документ) жана Техникалык паспорт;
  • КР Мамлекеттик каттоо кызматынан мүлккө карата оорчулуктун (камактын) жоктугу жөнүндө маалымкат.

   

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.

 • Юридикалык жактан документтердин тизмеси
  • Устав (көчүрмөсү, нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
  • Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк (көчүрмөсү);
  • Жетекчинин жана башкы эсепчинин паспорттору (көчүрмөлөрү);
  • Жетекчини, эсепчинин дайындоо/шайлоо жөнүндө чечим (көчүрмөсү);
  • Жетекчилердин жана ыйгарым укуктуу адамдардын колдорунун үлгүлөрүнүн карточкасы;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын жетекчинин ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү чечими;
  • Теӊдем, жана акыркы отчеттук мезгил үчүн каржылык натыйжалар жөнүндө отчет;
  • Салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу тууралуу маалымкат;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын суммасын, мөөнөтүн жана максаттуу колдонуусун, ошондой эле тиешелүү мүлктү күрөөгө берүүсүн көрсөтүү менен насыя алуу жөнүндө чечими.

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.
   

Кредитти төлөп кутулуу боюнча нускама

17 кредитти төлөөнүн жолдору

MBank Online

Elcart Mobile

Elsom

UMAI

Balance

QuickPay

Компаньон

FINCA

MegaPay

О!Деньги

Оңой

Керемет Банк

Дос-КредоБанк

Оптима Банк

Pay24

РСК Банк

Халык Банк

Башка кредиттер