Кепилдиктер - «Салым Финанс» МФК

«Салым Финанс» МФКдан ЖИ жана юридикалык жактар үчүн кепилдиктер

«Салым Финанс» МФК ААК өзүнүн кардарынын келишим (контракт, тендер) боюнча милдеттенмелерин аткаруусу боюнча Компаниянын кепилдиктерин – жазуу жүзүндөгү милдеттенмелерин берет. Кепилдик тиешелүү камсыздоонун астында берилет. Ал берген күндөн тартып күчүнө кирет жана эгерде кепилденген учур кирип келбесе, иштөө мөөнөтү буткөндө жабылат.

Биздин артыкчылыктарыбыз:

load img

Каттоо

Тариздөө мөөнөтү 1 жумуш күнү ичинде

load img

Талаптардын минимуму

400 000 сомго чейин күрөөсүз, үчүнчү жактын кепилдик берүүсү астында

load img

Жөнөкөйлүгү

Документтерди электрондук жана уюлдук байланыш каражаттары аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгү

«Салым Финанс» МФК ААК Компаниясында «Банктык кепилдик» өнүмү боюнча төмөнкү тарифтер аныкталган:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
КамсыздооКепилдиктин суммасыКепилдик үчүн комиссиянын наркы (кепилдиктин суммасынан)
Физикалык жана юридикалык жактардын кепилдик берүүсү астында401 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин5% (бир жолку комиссия)
Кыймылсыз күрөөлүк камсыздоо астында401 000ден жогору 1 500 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин5% (бир жолку комиссия)
1 501 000ден жогору 7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин3-4,5% (бир жолку комиссия)
Депозиттин/ликвиддүү баалуу кагаздардын камсыздоосу астында7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин0,5%
Берилген банктык кепилдиктин мөөнөтүн узартуу0,5-2% (бир жолку комиссия)
Банктык кепилдикти берүү же аны узартуу үчүн минималдуу комиссиянын өлчөмү1 000 сом/АКШ долларынын эквиваленти
Банктык кепилдикти берүүнү кароонун мөөнөттөрү1-3 күн