Төлөм ыкмалары - «Салым Финанс» МФК

Төлөм ыкмалары

Кредитти төлөп кутулуу үчүн реквизиттер

load img

Депозитти толуктоо үчүн реквизиттер

load img

Кредитти төлөөнүн ыкмалары

load img

Депозитти толуктоонун ыкмалары

load img

Суроо-жооп

load img