Филиалдар - «Салым Финанс» МФК

Филиалдар

Өкүлчүлүктөр

"Бөкөнбаев" өкүлчүлүгү
Боконбаев а., Атакана көч., 65/11
"Балыкчы" өкүлчүлүгү
Балыкчы ш., Токтосунов көч., 51